หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 13:53:11

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ พร้อมด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี


Download