หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงและยกร่างหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์อัจฉริยะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงและยกร่างหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์อัจฉริยะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-08 13:06:30

7 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงและยกร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงและยกร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์อัจฉริยะ เพื่อติดตามงาน และเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
Download