หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตจิวเวอรี่
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตจิวเวอรี่

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-27 11:49:54

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตจิวเวอรี่ พร้อมทั้งศึกษาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการกำจัดอากาศและน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ณ บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด

Download