หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดโครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดโครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-19 14:34:04

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2566  สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดโครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1   ณ ห้อง 4257 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download