หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รับมอบถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รับมอบถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-29 13:53:13

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รับมอบถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) = 7 ถัง เคมีแห้ง Dry Chemica = 43 ถัง และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว 1 ชุด จากบริษัท MHSC (Mitsubishi Hitachi Sumitomo Consortium)  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download