หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ เข้าเยี่ยมชมโครงการ Intelligence Home Mode พร้อมทั้งสมัครเข้าร่วมโครงการ “Improve Samchook Intelligence Home 2023”
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ เข้าเยี่ยมชมโครงการ Intelligence Home Mode พร้อมทั้งสมัครเข้าร่วมโครงการ “Improve Samchook Intelligence Home 2023”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-08 13:28:17

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ นำโดย อาจารย์ณัฐพนธ์ อนุสรณ์ทรางกูร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เข้าเยี่ยมชมโครงการ Intelligence Home Mode พร้อมทั้งสมัครเข้าร่วมโครงการ “Improve Samchook Intelligence Home 2023”  

ซึ่งเป็นการนำเสนอโซลูชั่นที่สร้างความงาม ประโยชน์ เพื่อตอบโจทย์อย่างเข้าใจผู้คนและสังคม ในปัจจุบัน รวมถึงสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ โดยผลงานการออกแบบดังกล่าวอิงอยู่บนพื้นฐานของแบบ ขนาดและวัสดุโครงสร้างหลักของตัวบ้านเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ อาจารย์ณัฐพนธ์ อนุสรณ์ทรางกูร ได้รับเกียรติเป็นวิทยาการ ให้กับทาง คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.ณ จังหวัดสุพรรณบุรี


Download