หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศการฝึกประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ในรายวิชา RBE1004 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์ (Digital Circuits and Microprocessors)
บรรยากาศการฝึกประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ในรายวิชา RBE1004 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์ (Digital Circuits and Microprocessors)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 15:23:25

28 ก.พ. 2566 บรรยากาศการฝึกประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ในรายวิชา RBE1004 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์ (Digital Circuits and Microprocessors) สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สอนโดย ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์

Download