หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝึกปฏิบัติจริงในการประเมินค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝึกปฏิบัติจริงในการประเมินค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 15:18:41

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝึกปฏิบัติจริงในการประเมินค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน PM-10 และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน TSP บริเวณสถานที่ก่อสร้างด้วยวิธีมาตรฐาน Gravimetric High volume และ NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition เรื่อง Particulate not otherwise Regulated, Respirable 0500, 0600 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550)

Download