หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 15:18:51

นางสาวสุวิมล   บุตรขุน นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023, In the theme of "International Conference on Social Sciences, Sociology, Architecture, Business, and Management in Globalization"

ณ เมืองฟุกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2566

ชื่อบทความ : Mussel Shell Souvenir Design Project for Wildlife Friends Foundation.

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download