หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ Hibrary (ผ่าน Google Meet)
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ Hibrary (ผ่าน Google Meet)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 13:50:53

นางสาวณพัชริดา วิไลรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ( IDP) เข้าร่วมโครงการ กับศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ Hibrary (ผ่าน Google Meet) เพื่อนักศึกษามีทักษะในการใช้ห้องสมุดออนไลน์ Hibrary เพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมกับเพื่อนต่างคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมรับเกียติบัตรในการเข้าร่วมงาน ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

Download