หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ไปแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้ในรายวิชาการจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้า
อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ไปแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้ในรายวิชาการจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้า

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 13:44:08

อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ไปแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้ในรายวิชาการจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้า ให้กับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สะท้อนหลักการและแนวคิดในการสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์

Download