หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารจัดการบรรยายพิเศษการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการองค์กรด้านโทรคมนาคม
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารจัดการบรรยายพิเศษการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการองค์กรด้านโทรคมนาคม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 10:29:29

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร นำโดย อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขา  และอาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี จัดการบรรยายพิเศษการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการองค์กรด้านโทรคมนาคม และเปิดมุมมองเส้นทางวิชาชีพกับการทำงานในต่างประเทศให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณรัฐติธรรมน์ มรรควัฒนา Property Agent and Freelance Architect ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานทั้งในและต่างประเทศในด้านดังกล่าว เป็นวิทยากร ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download