หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 10:04:08

วันที่ 14 ก.พ. 2566 นายปาริค อารยสมัย นายวิวัฒน์ชัย พยอยแย้ม และนายสุริยะ จ๋อยฟอง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยเรื่อง หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สำหรับการขนส่งภายในอาคาร ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน รูปแบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.รวิ อตตมธนินทร์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

และ ผศ.ขวัญเรือน รัศมี เป็นอาจารย์ประจำวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และได้รับรางวัลดีมาก ในการนำเสนอภาคบรรยาย

Download