หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 09:52:42

14 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566

Download