หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดตัวห้อง Simulation LAB (ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง)
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดตัวห้อง Simulation LAB (ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 09:43:29

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิพรรณ แฝงจันดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดตัวห้อง Simulation LAB (ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง) และการฝึกอบรมหุ่นยนต์แขนกลเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สำหรับบุคลากร (Upskilling and Reskilling Arm Robot Training for Staff) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download