หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2023 เกมการแข่งขัน Therapist Robot หุ่นยนต์กายภาพบำบัด ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2023 เกมการแข่งขัน Therapist Robot หุ่นยนต์กายภาพบำบัด ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 09:06:12

8-10 ก.พ. 2566 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ จำนวน 6 คน แบ่งเป็น 2 ทีม ประกอบด้วย ทีมโรลเลอร์โคส และทีม Vivienne เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2023 เกมการแข่งขัน Therapist Robot หุ่นยนต์กายภาพบำบัด ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Download