หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากตัวแทน บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากตัวแทน บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-02-03 11:07:22

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากตัวแทน บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้มอบผลงานที่ได้จดสิทธิบัตร ให้กับทางบริษัท ณ  ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download