หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-26 11:52:34

วันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จากคุณ ภัทรวรรณ ภูมิถาวร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ นางสาวบรรณฑวรรณ รักการค้า นายวุฒิภัทร ผาสุก นางสาววรสิตา สุดใจ นางสาวณพัชริดา วิไลรัตน์ และนางสาวชุติพร นามหนวด จำนวนทุนละ 5,000 บาท


Download