หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหารและอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำรวจความพร้อม ณ ห้อง Simulation lab (ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง)
ผู้บริหารและอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำรวจความพร้อม ณ ห้อง Simulation lab (ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-26 11:23:50

วันที่ 12 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิพรรณ แฝงจันดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุชหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอาจารย์ สุภัสสร ฉิมเฉิด อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้สำรวจความพร้อม ณ ห้อง Simulation lab (ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง) ชั้น 6 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรภายในคณะ ทั้งนี้จะมีการใช้หุ่นยนต์ประกอบการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมจะจัดในวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2566

Download