หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กร ความก้าวหน้าในวิชาชีพการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กร ความก้าวหน้าในวิชาชีพการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 15:53:23

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์  ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กร ความก้าวหน้าในวิชาชีพการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร โดยได้รับเกียรติจาก คุณจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพนธ์ กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และทีม HR บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ภายใต้เครือบริษัท Univentures Group) เป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งหารือวางแผนการทำ MOU ร่วมกัน ณ  ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download