หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมหารือเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอยภัยและอาชีวอนามัย พร้อมทั้งมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมหารือเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอยภัยและอาชีวอนามัย พร้อมทั้งมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 15:43:49

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต พร้อมด้วยรองผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้ร่วมหารือเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอยภัยและอาชีวอนามัย พร้อมทั้งมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download