หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดมินิคอนเสิร์ตต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2022
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดมินิคอนเสิร์ตต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2022

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 15:27:20

เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดมินิคอนเสิร์ตต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงาน SSRU Open House 2022 ณ บริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download