หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 15:02:33

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯ เปิดกรวยดอกไหว้ ถวายพานดอกไม้ กล่าวคำถวายพระพร และร่วมลงนามถวายพระพร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา  เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

Download