หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > วันที่ 2 ของการทำหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในงาน World Robot Games Thailand 2022
วันที่ 2 ของการทำหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในงาน World Robot Games Thailand 2022

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 14:40:57

10 ธ.ค. 2565 วันที่ 2 ของการทำหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในงาน World Robot Games Thailand 2022 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download