หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร พร้อมด้วยนักศึกษา ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ ก่อนการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร พร้อมด้วยนักศึกษา ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ ก่อนการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 14:31:14

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร พร้อมด้วยนักศึกษา  ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ ก่อนการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดยมี คุณชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวต้อนรับนักศึกษา ณ สิริ แคมปัส สำนักงานใหญ่ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทภายใต้การลงนามความร่วมมือ (MOU)

Download