หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือการจัดกิจกรรม
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือการจัดกิจกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 13:41:52

เมื่อวันที่ 23 - 27 พ.ย. 2565 อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือการจัดกิจกรรมกับ หัวหน้าภาค Acting head of Interior Architecture Department  อาจารย์ Souksatit Senesengphom  โดยแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Download