หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับ “คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับ “คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-04 09:51:32

ผู้บริหาร  และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับ

“คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2565 ณ  ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

Download