หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและมอบหมายภาระงานของฝ่ายงานต่างๆ
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและมอบหมายภาระงานของฝ่ายงานต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-29 11:30:18

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิพรรณ แฝงจันดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและมอบหมายภาระงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ณ  ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา

Download