หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะอาจารย์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูง
สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะอาจารย์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-29 11:26:47

6 พ.ย. 2565 คณะอาจารย์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมเสริมทักษะความรู้ (เก็บ Certificate) โดยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูง (Work at Height) ที่ศูนย์ฝึกครูเสือ ขอขอบคุณครูเสือและทีมงาน

Download