หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-29 11:10:21

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 “หลักสูตร Microsoft Office (Microsoft Word, Excel)” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน ณ ห้อง 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download