หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินการของคณะ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินการของคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-29 10:50:03

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินการของคณะ ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download