หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ร่วมทำบันทึกความเข้าใจด้านวิชาชีพและวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ร่วมทำบันทึกความเข้าใจด้านวิชาชีพและวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-29 10:32:56

สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบันทึกความเข้าใจด้านวิชาชีพและวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2565 คุณจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) คุณประสิทธิ์ จรัสวิชากร กรรมการผู้จัดการ และทีมทรัพยากรบุคคล ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทางวิชาชีพและวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และร่วมกันหารือวางแผนการทำบันทึกความเข้าใจด้านวิชาชีพและวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข้อมูลจาก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

Download