หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-04 10:55:26

เมื่อวันที่ 11   ตุลาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขา ได้จัดบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในรายวิชา RFM1231 ความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมสกุล หลิมศุทธพรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ “ธุรกิจบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์” ณ  ห้อง 4731 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download