หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน UP SIGN DOWN : Design Thesis Exhibition 2022 นิทรรศการผลงานการออกแบบ ปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน UP SIGN DOWN : Design Thesis Exhibition 2022 นิทรรศการผลงานการออกแบบ ปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-04 10:45:46

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน UP SIGN DOWN : Design Thesis Exhibition 2022 นิทรรศการผลงานการออกแบบ ปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-16 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

Download