หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
ผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-04 10:39:22

ผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download