หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ระยอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ระยอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-04 10:35:26

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี   พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ระยอง

Download