หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ คุณกมลทิพย์ สัตบุษ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ คุณกมลทิพย์ สัตบุษ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-04 10:25:26

บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ คุณกมลทิพย์ สัตบุษ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สำนักงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

Download