หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-04 10:14:18

ผู้บริหาร  และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

Download