หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับคุณพจนา ไอยรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับคุณพจนา ไอยรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-04 10:10:47

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับคุณพจนา ไอยรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี


Download