หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เปิดประสบการณ์สู่โลกการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แห่งอนาคตด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบ”
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เปิดประสบการณ์สู่โลกการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แห่งอนาคตด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-04 10:07:32

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขา ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เปิดประสบการณ์สู่โลกการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แห่งอนาคตด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบ” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจากบริษัท นีโอ เพอร์เทค จำกัด มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download