หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา”
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 13:38:16

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา”

วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565  ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

Download