หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมเสวนาแนวทางการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ประเด็น การจัดการเรียนการสอน และ วิจัย
คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมเสวนาแนวทางการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ประเด็น การจัดการเรียนการสอน และ วิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 13:27:07

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมเสวนาแนวทางการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ประเด็น การจัดการเรียนการสอน และ วิจัย  ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ... สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุมชฏาทอง โรงแรม ฏ ชฏา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา

Download