หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการเสวนาแนวทางการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัย ประเด็นเรื่อง "โครงสร้างองค์กร" "การพัฒนาบุคลากร" และ "งบประมาณ/การเงิน"
คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการเสวนาแนวทางการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัย ประเด็นเรื่อง "โครงสร้างองค์กร" "การพัฒนาบุคลากร" และ "งบประมาณ/การเงิน"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 13:38:41

วันที่ 27 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการเสวนาแนวทางการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัย ประเด็นเรื่อง "โครงสร้างองค์กร" "การพัฒนาบุคลากร" และ "งบประมาณ/การเงิน" ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน พ.ศ. 2565 " พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ ห้องประชุมชฏาทอง โรงแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา

Download