หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตของไทย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตของไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 13:13:27

26 ก.ย. 2565 อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตของไทย โดยมี รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นวิทยากร

Download