หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ข้อมูลด้านอาชีพและการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร”
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ข้อมูลด้านอาชีพและการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 13:08:41

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร นำโดย อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขา ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ข้อมูลด้านอาชีพและการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร” ให้กับศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร โดยมี คุณประสิทธิ์ จรัสวิชากร Senior Managing Director of Property Management, คุณอรุณ ศิริจานุสรณ์ Senior Managing Director และทีม Human Resources เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download