หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “คนดีศรีสุนันทา 2565”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “คนดีศรีสุนันทา 2565”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 13:39:40

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “คนดีศรีสุนันทา 2565”  

วันที่ 23 กันยายน 2565 นำโดย คุณตวงพร เซอร์ประยูร หัวหน้าสำนักงานคณบดี  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะเข้าร่วมงาน  คนดีศรีสุนันทา’65  เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในพิธี

ในปีนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคุณตวงพร เซอร์ประยูร หัวหน้าสำนักงานคณบดี  เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี ณ  ลานพระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์   พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download