หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารได้นำคณะนักศึกษา จัดโครงการสัมมนา "เปิดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ REAL ESTATE AND FACILITY MANAMENT
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารได้นำคณะนักศึกษา จัดโครงการสัมมนา "เปิดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ REAL ESTATE AND FACILITY MANAMENT

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 12:52:51

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และ อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาการ เข้าจัดโครงการสัมมนา "เปิดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ REAL ESTATE AND FACILITY MANAMENT ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” กรุงเทพมหานคร เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่ารร. และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมด้วย


Download