หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม Cobot Contest Thailand 2022
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม Cobot Contest Thailand 2022

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 12:43:22

20 ก.ย. 2565 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (ทีม Zakkapui) ได้แก่ 1) นายธน?พงษ์? เฉย?บำรุง 2) นายศรัณยู ทองคง และ 3) นายสหเกียรติ มงคลพงศพัฒน์ เข้าร่วมอบรม Cobot Contest Thailand 2022 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) จัดโดยบริษัท ABB Thailand และ บจก. ยูเอสอี โฟล-ไลน์

Download