หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สวนสุนันทา” ภายใต้นโยบายการพลิกโฉม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สวนสุนันทา” ภายใต้นโยบายการพลิกโฉม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 12:31:26

วันที่ 19 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สวนสุนันทา” ภายใต้นโยบายการพลิกโฉม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

'

Download