หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรม ได้จัดประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานกลุ่มวิศวกรรม
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรม ได้จัดประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานกลุ่มวิศวกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 12:25:59

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565  กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรม ได้จัดประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานกลุ่มวิศวกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุม ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download